Product was successfully added to your shopping cart.
  • Cookiebeleid van antwerpdiamonds.direct

   Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het bieden van de service volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor de Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

   Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

   • Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de service

    Deze Website gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

   • Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

    Deze Website gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies zijn bijvoorbeeld cookies voor de taalinstelling en de gebruikte valuta, of cookies voor het beheer van statistieken door een interne partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

   Overige soorten Cookies of Cookies die worden gebruikt door externe tools

   Bepaalde van de hieronder genoemde services verzamelen statistische gegevens in geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen.

   Als door externe partijen uitgevoerde services in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde services raadplegen voor nadere informatie.

   • Analyses

    De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

    Google Analytics (Google Inc.)

    Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
    Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

   • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

    Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Website.
    De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
    Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

    ShareThis (Sharethis Inc.)

    ShareThis een dienst die wordt aangeboden door ShareThis Inc., die een widget weergeeft waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerken en externe platforms en het delen van de inhoud van deze Website mogelijk is.
    Afhankelijk van de configuratie, kan deze dienst widgets die eigendom zijn van externe partijen weergeven, zoals de beheerders van sociale netwerken waar de interacties worden gedeeld. In dit geval worden ook de externe partijen die de widget verstrekken bericht over de interacties en de Gebruiksgegevens op de pagina's waar deze dienst is geïnstalleerd.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

   • Interactie met live chatplatforms

    Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Website, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Website.
    Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

    Tawk.to Widget (tawk.to ltd.)

    De Tawk.to Widget is een dienst voor interactie met het Tawk.to-live chatplatform die wordt aangeboden door tawk.to ltd.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VK – Privacybeleid

   • Remarketing en gedragsgerichte reclame

    Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
    Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
    In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

    AdWords Remarketing (Google Inc.)

    AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

    Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

    Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

    Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

    Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

    Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)

    Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

   • Tagbeheer

    Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
    Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

    Google Tag Manager (Google LLC)

    Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

    Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

    Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

   Hoe beheer ik de installatie van Cookies?

   Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en - bijvoorbeeld - voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw toestemming hiertoe. Het is belangrijk dat u weet dat deze site mogelijk minder goed functioneert als u alle Cookies uitschakelt. U kunt op de volgende adressen informatie vinden over hoe u de Cookies in uw browser kunt beheren: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Windows Explorer.

   In het geval van services die door derden worden aangeboden, kunt u uw recht uitoefenen om de tracking-activiteit uit te schakelen, door te klikken op de opt-out-koppeling - indien aanwezig - of door contact op te nemen met de externe partij.

   Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunt u ook gebruikmaken van: Your Online Choices. Met deze service kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt u aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

   Eigenaar en Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens

   Bedrijfsnaam: ALPILEX DIAMOND MFG BVBA
   Adres bedrijf: PELIKAANSTRAAT 78 - ROOM 605, 2018 ANTWERPEN, BELGIE.
   BTW-nummer: BE 0433 242 085

   Eigenaar contact-e-mailadres: [email protected]

   Definities en juridisch kader

   Persoonsgegevens (of Gegevens)

   Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

   Gebruiksgegevens

   Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

   Gebruiker

   De persoon die deze Website gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

   Betrokkene

   De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

   Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)

   De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

   Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)

   De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Website. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

   Deze Website

   Het hardware- of softwaregereedschap waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

   Cookie

   Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


   Juridische informatie

   Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

   Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website.

© 2020 AntwerpDiamonds.direct. All Rights Reserved.
Facebook Twitter