Terms & conditions

Voorafgaande opmerking

Gebruik van de website

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website antwerpdiamonds.direct die wordt bediend en beheerd door Alpilex Diamond Mfg. BV, geregistreerd bij RPR Antwerpen met btw-nummer BE 0 433 242 085 met Iban BE 26 674 52 03 780 29 - Swift ABNABE2AIDJ, en lid van de diamantbeurs antwerpen, hierna leverancier genoemd. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich (hierna de klant) ertoe deze algemene voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Koop bij antwerpdiamonds.direct

Bovendien zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten in geval van aankoop van (losse) diamanten. Ze bevatten alle wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de klant en de leverancier. De klant verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van enig contract (betreffende losse diamanten) met de leverancier, kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden (zoals gepubliceerd op de website antwerpdiamonds.direct) van de leverancier. en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden. Deze verklaring van erkenning en aanvaarding gebeurt automatisch vanaf het moment van akkoord gaan met de aanbieding en de daaropvolgende betaling van het overeengekomen bedrag en wordt geformaliseerd door een elektronische bevestiging of door ondertekening onderaan de factuur. Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Alpilex Diamond Mfg. BV Pelikaanstraat 78, Room 2001, Box 140, 2018 Antwerpen België, België en geregistreerd bij RPR Antwerpen met btw-nummer 0 433 242 085 en lid van de Antwerpse diamantbeurs. Als leden van de World Federation of Diamond Bourses beloven we dat ALLE diamanten die worden verkocht via onze webshop, Antwerpdiamonds.direct, ethisch afkomstig zijn. Door akkoord te gaan met de aankoop van diamanten bij Antwerpdiamonds.direct/Alpilex Diamond Mfg, stemt u ermee in om onze producten alleen te kopen met fondsen die op ethische wijze zijn verkregen en die zijn onderworpen aan ALLE wettelijke voorwaarden opgelegd door de Europese wetgeving.

Artikel 1. Definities, Toepassingsgebied En Doel

1.1. Definities

Alpilex Diamond Mfg. BV. :Alpilex Diamond Mfg. BV Pelikaanstraat 78, Room 2001, Box 140, 2018 Antwerpen België, België en geregistreerd bij RPR Antwerpen met btw-nummer 0 433 242 085 en DE 327105930 met Iban BE 26 674 52 03 780 29 - Swift ABNABE2AIDJ, handelend onder het commerciële merk antwerpdiamonds.direct

Koper: iedere natuurlijke persoon of persoon in het leven geroepen door de wet die een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat met Alpilex Diamond Mfg. BV.;
Consumentkoper: iedere natuurlijke persoon of bij de wet ingestelde persoon die op de markt aanwezige producten of diensten koopt;
Opdrachtgever: iedere persoon/partij die toetreedt tot de Alpilex Diamond Mfg. BV. website en die al dan niet een contractuele relatie heeft met Alpilex Diamond Mfg. BV
Persoon: iedere natuurlijke persoon, een bij de wet ingestelde persoon of partij, of een feitelijke vereniging;
Producten: het voorwerp van een of meer overeenkomsten;
Prijzen: de enkele aanduiding van een productprijs houdt nooit een definitief aanbod in. Het kan nooit een bron van rechten zijn voor de opdrachtgever.

1.2. Toepassingsgebied

Afwijkingen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden geen afwijkingen van deze algemene voorwaarden aanvaard.
Alle clausules waarvoor geen afwijking mogelijk was, blijven onverminderd van kracht.

Algemene & Facturatievoorwaarden van de opdrachtgever
Op de met Alpilex Diamond Mfg. BV gesloten overeenkomsten zijn nimmer eigen algemene en/of facturatievoorwaarden van toepassing.

Wereldwijde verkoop
De producten van Alpilex Diamond Mfg. BV worden wereldwijd verkocht.

1.3. Voorraden, aanbiedingen, beschikbaarheid, vergissingen, schrijffouten & uitgebreide informatievoorziening

Aandelen en aanbiedingen
De op de website van Alpilex Diamond Mfg. BV getoonde en beschreven producten geven een overzicht van de complete voorraad van Alpilex Diamond Mfg. BV De op de website van Alpilex Diamond Mfg. BV genoemde productprijs bevat geen definitieve prijsofferte. De uiting door de klant van zijn voornemen om een ​​product te kopen is niet voldoende om een ​​overeenkomst met Alpilex Diamond Mfg. BV te sluiten. Alpilex Diamond Mfg. BV verwijst naar art. 1.4. van deze algemene voorwaarden.
Alpilex Diamond Mfg. BV streeft ernaar een voorraad aan te houden van de op haar website getoonde en aangeboden producten. Toch zal Alpilex Diamond Mfg. BV nooit kunnen garanderen dat zij het product kan leveren dat de klant wil kopen. De klant kan altijd (telefonisch of per mail) contact opnemen met Alpilex Diamond Mfg. BV, om de beschikbaarheid van een product te verifiëren. Alpilex Diamond Mfg. BV zal haar uiterste best doen om de bestelde producten te leveren. In geval van onbeschikbaarheid van het product, en zelfs als de (potentiële) klant geld heeft overgemaakt aan Alpilex Diamond Mfg. BV via overschrijving of via creditcard (hiermee zijn voornemen tot aankoop goed te keuren), bindt dit Alpilex Diamond Mfg. BV niet te leveren en kan Alpilex Diamond Mfg. BV alsnog besluiten hetzelfde bedrag terug te betalen. Uiteraard verbindt Alpilex Diamond Mfg. BV zich ertoe om zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen. In het onwaarschijnlijke geval dat de door u geselecteerde diamant niet voldoet aan onze kwaliteitscontrole, zullen we u een alternatief voorstellen met dezelfde of betere specificaties (dezelfde certificering, kleur, helderheid, slijpvorm, symmetrie, afwerking, fluorescerentie of beter). We begrijpen echter dat u mogelijk de voorkeur geeft aan een terugbetaling. Daarom bieden we u de mogelijkheid om het voorgestelde alternatief te accepteren of een terugbetaling voor uw aankoop aan te vragen. We willen ervoor zorgen dat u de gelegenheid heeft om een beslissing te nemen die aansluit bij uw voorkeuren en uw tevredenheid garandeert. Wees gerust dat onze toewijding aan uw tevredenheid onwankelbaar is. We zullen u snel op de hoogte stellen van eventuele kwaliteitscontroleproblemen en duidelijke instructies geven over hoe u kunt doorgaan met het accepteren van het alternatief of het aanvragen van een terugbetaling. We waarderen uw begrip en medewerking in deze onwaarschijnlijke situatie. Als u vragen of zorgen heeft over onze kwaliteitscontroleprocedures of het proces voor het accepteren van het alternatief of het aanvragen van een terugbetaling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

Cadeaubonnen
Indien beschikbaar kunnen klanten cadeaucheques kopen op de website en in alle verkooppunten van Alpilex Diamond Mfg. BV. Deze cadeaucheques kunnen worden gebruikt als betaalmiddel om producten te kopen die op de website worden getoond en beschreven en dit door gebruik te maken van een eenmalige code. De waarde van de cadeaucheque wordt altijd in mindering gebracht op de prijs (inclusief btw) van het aangekochte juweel zoals vermeld in de orderbevestiging. Extra belastingen (dwz invoerbelastingen, lokale belastingen buiten de EU) zijn voor rekening van de klant.

Fouten en schrijffouten
Informatie, foto's, beschrijvingen op de website van Alpilex Diamond Mfg. BV of de informatie gegeven per e-mail, via chatcommunicatie - en/of per telefoon zijn zo nauwkeurig mogelijk. Maar Alpilex Diamond Mfg. BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen, schrijffouten, foutieve vermeldingen of gebrek aan informatie.
Bij onduidelijke informatie kan de opdrachtgever altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV De contactgegevens van Alpilex Diamond Mfg. BV staan ​​vermeld in deze Algemene Voorwaarden en op de website of bij een offerte op maat. In geval van onbeschikbaarheid van het product, en zelfs als de (potentiële) klant geld heeft overgemaakt aan Alpilex Diamond Mfg. BV via overschrijving of via creditcard (hiermee zijn voornemen tot aankoop goed te keuren), bindt dit Alpilex Diamond Mfg. BV niet te leveren en kan Alpilex Diamond Mfg. BV alsnog besluiten hetzelfde bedrag terug te betalen. Uiteraard verbindt Alpilex Diamond Mfg. BV zich ertoe om zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen. Wanneer de prijs van een product, genoemd in de aanbieding of offerte, afwijkt van de werkelijke prijs, zal een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV contact opnemen met de opdrachtgever, vóór verzending van het aangekochte product, om hem de mogelijkheid te geven om ofwel het prijsverschil te betalen, ofwel van de aankoop af te zien. Alpilex Diamond Mfg. BV verontschuldigt zich voor de overlast die hierdoor kan ontstaan.

Foto's
Alpilex Diamond Mfg. BV spant zich in om op haar website een realistisch en gedetailleerd beeld te geven van haar producten. Het kan voorkomen dat een product op de foto wordt vergroot of verkleind om de klant een gedetailleerd beeld van het product te geven. De klant moet zich ervan bewust zijn dat elk scherm op een andere manier is gekalibreerd, zodat beeld en kleuren enigszins kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Beschikbaarheid
De klant kan de beschikbaarheid van een product controleren op de website van Alpilex Diamond Mfg. BV De gegevens betreffende een product (dus de prijs) zijn onder voorbehoud van dagelijkse wijzigingen en binden Alpilex Diamond Mfg. BV niet. In geval van onbeschikbaarheid van het product, en zelfs als de (potentiële) klant geld heeft overgemaakt aan Alpilex Diamond Mfg. BV via overschrijving of via creditcard (hiermee zijn voornemen tot aankoop goed te keuren), bindt dit Alpilex Diamond Mfg. BV niet tot levering en Alpilex Diamond Mfg. BV kan alsnog besluiten hetzelfde bedrag terug te betalen. Uiteraard verbindt Alpilex Diamond Mfg. BV zich ertoe om zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen.

1.4. Sluiting van het contract

Aankoop via de website van Alpilex Diamond Mfg. BV door een internetklant

Voornemen tot aankoop:
Voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst tussen een internetklant en Alpilex Diamond Mfg. BV dient de klant een bepaald product te selecteren en de door Alpilex Diamond Mfg. BV gevraagde gegevens in te vullen. een bepaald product kopen.

 

Aanbieding en orderbevestiging:
Na ontvangst van het koopvoornemen van de klant, zal Alpilex Diamond Mfg. BV onverwijld een definitief aanbod doen aan de klant.

Geldigheidsduur van het aanbod en bevestiging van het aanbod:
Elk aanbod van Alpilex Diamond Mfg. BV is voorwaardelijk. Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal twee (2) werkdagen, ingaande vanaf het moment dat Alpilex Diamond Mfg. BV de aanbieding aan de opdrachtgever heeft doorgestuurd. Mits geen overeenkomst tot stand is gekomen en/of Alpilex Diamond Mfg. BV geen betaling, noch enige bevestiging van betaling (via overschrijving) heeft ontvangen, vervalt het aanbod, onverminderd het recht van Alpilex Diamond Mfg. BV tot verlenging de looptijd van de aanbieding. Dit betekent dat het aanbod en de garantieprijs alleen geldig zijn tijdens de looptijd of gedurende de verlengde looptijd van het aanbod. Verlenging van de tijd kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden verleend door Alpilex Diamond Mfg. BV

Totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand op voorwaarde dat de opdrachtgever het aanbod onvoorwaardelijk heeft aanvaard en de algemene voorwaarden van Alpilex Diamond Mfg. BV uitdrukkelijk heeft aanvaard en dat Alpilex Diamond Mfg. BV een onvoorwaardelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden. Wanneer de aanbieding is gedaan met gebruikmaking van de website van Alpilex Diamond Mfg. BV wordt de orderbevestiging per post naar de opdrachtgever gestuurd op het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. In de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Alpilex Diamond Mfg. BV is altijd een expliciete ontbindingsclausule opgenomen.

Expliciete ontbindende clausule:
Elke met Alpilex Diamond Mfg. BV gesloten overeenkomst is onderworpen aan de ontbindende voorwaarde van betaling van de koopprijs binnen de hierna vermelde termijn. Alpilex Diamond Mfg. BV verwijst uitdrukkelijk naar art.1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Indien Alpilex Diamond Mfg. BV binnen vijf werkdagen na verzending van de offerte door Alpilex Diamond Mfg. BV aan de opdrachtgever geen betaling, noch enige bevestiging van betaling (via overschrijving) heeft ontvangen, zal Alpilex Diamond Mfg. BV gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder kennisgeving aan de opdrachtgever te ontbinden.

Geldig contract:
Wanneer de overeenkomst via de website tot stand komt, verklaren zowel de opdrachtgever als Alpilex Diamond Mfg. BV uitdrukkelijk dat de overeenkomst op waardevolle wijze tot stand is gekomen door middel van elektronische communicatie. Partijen verklaren dat het contract bindende kracht heeft ondanks het ontbreken van een fysieke handtekening. De elektronische gegevens van Alpilex Diamond Mfg. BV worden aanvaard als bewijs.

Contractbreuk:
Om misbruik te voorkomen, worden alle kosten, voortvloeiend uit de door de Klant gekozen betalingswijze, in mindering gebracht op de terugbetaling van het totale door de Klant betaalde bedrag, in het geval de Klant de overeenkomst wenst te annuleren vóór levering van de bestelde artikel. Alpilex Diamond Mfg. BV zet zich in om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren tegen de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding.

Article 2. Beschikbaarheid, Identificatie, Veiligheid

2.1. Beschikbaarheid

De website van Alpilex Diamond Mfg. BV zal elke dag, 24 uur per dag beschikbaar zijn. (zie art.9 en 10 van deze algemene voorwaarden)

2.2. Toegang en gebruik

Om een ​​aanbieding van Alpilex Diamond Mfg. BV via internet te ontvangen, dient de klant zich te legitimeren en gebruik te maken van de identificatiemethode die door de website wordt aangeboden. Alpilex Diamond Mfg. BV spant zich in om de communicatielijn voor 'toegang tot' en 'gebruik van' de website van Alpilex Diamond Mfg. BV NV zo goed mogelijk te beveiligen. Hiertoe kan Alpilex Diamond Mfg. BV op elk moment de toegangsprocedure, de identificatiemodus, de toegang tot deze identificatiemodus en de veiligheidsmaatregelen, vereist door oa de technische evolutie, wijzigen.2.3. Gebruik van een wachtwoord

In sommige gevallen zal de klant een wachtwoord moeten gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website(s) van Alpilex Diamond Mfg. BV De toegang tot deze delen zonder gebruik van het wachtwoord is strikt verboden. De klant dient het ontvangen wachtwoord geheim te houden. De klant verbindt zich ertoe om Alpilex Diamond Mfg. BV onverwijld op de hoogte te stellen indien zijn wachtwoord aan derden is bekendgemaakt of indien hij het wachtwoord heeft ontvangen via een andere persoon/bedrijf dan Alpilex Diamond Mfg. BV NV. Elk gebruik van de diensten van Alpilex Diamond Mfg. BV, indien nodig na waardevolle identificatie van het wachtwoord, zal worden beschouwd als uitgevoerd door de klant. Indien Alpilex Diamond Mfg. BV redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van haar website in gevaar is, heeft zij het recht om het wachtwoord van de klant te wijzigen.

2.4. Opschorting van de dienst

Onderhoud, aanpassingen, verbeteringen
Alpilex Diamond Mfg. BV is gerechtigd de diensten van haar website en de aangesloten systemen op te schorten wanneer onderhoud, aanpassingen en verbeteringen moeten worden uitgevoerd. Indien mogelijk zal Alpilex Diamond Mfg. BV de opdrachtgever vooraf waarschuwen.
           Technische incidenten, overmacht, urgentie
In geval van een technisch incident, in geval van overmacht of in geval van urgentie, kunnen onderbrekingen optreden zonder voorafgaande waarschuwing. Bij een gedeeltelijke of volledige ontzegging van de toegang tot de website zal Alpilex Diamond Mfg. BV NV -indien mogelijk- trachten de redenen hiervoor aan de klant uit te leggen. Alpilex Diamond Mfg. BV verwijst naar het bepaalde in art. 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.

2.5. Bij problemen

De klant wordt verzocht contact op te nemen met een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV – zoals vermeld in art.16 van onderhavige algemene voorwaarden en op de website – indien de klant problemen ondervindt als gevolg van de onderbreking van de website, zoals vermeld in art. 2 van deze algemene voorwaarden.

Article 3. Prijzen, Betalingswijzen En Betalingen

3.1. Prijzen

Over prijzen valt niet te onderhandelen. Zodra de overeengekomen prijs is betaald (geheel of via gedeeltelijke betaling), is de prijs vast en zal deze niet worden gewijzigd, om welke reden dan ook (promoties, enz.) door de klant.
Prijzen zijn in €, $
Prijzen op de website zijn in €, $

Overzicht van prijzen en transparantie
Algemeen: Alpilex Diamond Mfg. BV garandeert dat haar productaanbod een correct en transparant overzicht geeft van prijzen en van alle elementen van die prijs. Kosten verbonden aan de betaalwijze: Bepaalde betaalwijzen (zie art.3.2. infra) kunnen bijkomende kosten met zich meebrengen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar de opdrachtgever. Berekening van de kosten: BTW, lokale belastingen, in- en uitvoerrechten en taksen, leveringskosten, worden berekend in functie van de plaats van levering.
Actie- en/of speciale kortingsprijzen (in welke vorm dan ook) zijn niet cumulatief. 
Internet opdrachtgever: De door Alpilex Diamond Mfg. BV in haar offerte aan de opdrachtgever genoemde prijs is volgens art.1.4 door de opdrachtgever verschuldigd. van de algemene voorwaarden.
Niet internet klant: De prijs vermeld op de factuur van Alpilex Diamond Mfg. BV is verschuldigd door de klant.
Fouten in de prijsofferte
Alpilex Diamond Mfg. BV heeft het recht fouten (van manipulatie), zoals -maar niet uitsluitend- kennelijke vergissingen te herstellen, ook na het sluiten van de overeenkomst. Alpilex Diamond Mfg. BV verwijst -desgevallend- naar art. 1.3. 'Fouten en vergissingen en foutieve vermeldingen' en naar art.1.4. van de algemene voorwaarden.

Productaanbieding
Nadat de opdrachtgever zijn voornemen tot afname kenbaar heeft gemaakt, doet Alpilex Diamond Mfg. BV een offerte aan de opdrachtgever waarin het btw-tarief wordt vermeld. Desgewenst verwijst Alpilex Diamond Mfg. BV naar art.1.4. van deze algemene voorwaarden. De kosten van bezorging zijn voor rekening van Alpilex Diamond Mfg. BV. Bij bezorging buiten de EU kan vooruitbetaling van export- en importheffingen en belastingen, en andere lokale belastingen en heffingen aan de opdrachtgever worden gevraagd. Wat houden de prijzen op www.antwerpdiamonds.direct in?
De aan Alpilex Diamond Mfg. BV te betalen prijzen & belastingen zijn afhankelijk van het land van bestemming (= land waar de gekochte artikelen moeten worden afgeleverd). Klanten binnen de EU
De prijzen (te betalen aan Alpilex Diamond Mfg. BV) worden verhoogd met btw in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen.
Klanten buiten de EU
De aan Alpilex Diamond Mfg. BV te betalen prijzen blijven exclusief BTW. Er is dus geen btw van toepassing, maar de meeste landen passen bij levering een grensbelasting en/of lokale belastingen toe, die onze klanten aan de koerier moeten betalen.

3.2.  Betaalmethoden

Internetcliënt
De opdrachtgever die een aanbod van Alpilex Diamond Mfg. BV heeft ontvangen en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, conform art. 1.4. van de algemene voorwaarden, kunt u op de volgende manieren betalen:
- Bankoverschrijving
- Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Bancontact, Ideal, Paypal.
- Cadeaucheque van Alpilex Diamond Mfg. BV
- Uitbreiding
Alpilex Diamond Mfg. BV kan de betaalwijze wijzigen en/of verlengen. Deze wijzigingen en/of uitbreidingen zullen via de website van Alpilex Diamond Mfg. BV worden gecommuniceerd
SSL-technologie
Om de veiligheid van online betalingen en persoonlijke gegevens van de klant te garanderen, zullen de online transacties worden versleuteld met SSL-technologie.
Specifieke voorwaarden
Bij betaling met creditcard worden de gebruiksvoorwaarden van deze kaart bepaald door de kaartuitgever. Alpilex Diamond Mfg. BV is niet betrokken bij de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

Promoties: promotionele prijzen en/of speciale reductie/korting prijzen (in welke vorm ook) zijn nooit cumuleerbaar.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden

4.1. In het algemeen

Met 'levering' bedoelen wij – tenzij anders gedefinieerd – eerste levering aan de klant bij een aankoop. Alpilex Diamond Mfg. BV neemt de kosten en verzekering van de eerste levering als gevolg van een aankoop voor haar rekening. Herzendingen, 2e of latere leveringen na aanpassing of reparatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 
Gekochte producten worden pas geleverd door Alpilex Diamond Mfg. BV na betaling of bevestiging van betaling volgens art. 1.3. en 1.4. van deze algemene voorwaarden.
Aankopen op de website van Alpilex Diamond Mfg. BV NV worden wereldwijd verzonden. Alpilex Diamond Mfg. BV werkt samen met transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoeren van waardevolle goederen. Afhankelijk van de plaats van levering zullen de gekochte producten - in de meeste gevallen - worden verzonden door een van de volgende bedrijven: INTEX,Fed-Ex, UPS, Indien Alpilex Diamond Mfg. BV de leveringstermijn waartoe zij zich hebben verplicht niet nakomt , behoudt u als klant het recht om af te zien van aankoop van het product.

4.2. Leveringsvoorwaarde

Berekening van de termijn:
De geschatte tijd is afhankelijk van de plaats van levering en het type product. De in het aanbod vermelde leveringstermijn is louter indicatief en schept voor de opdrachtgever geen enkel recht. De leveringstermijn wordt in de offerte vermeld en - indien gewenst - bevestigd in de opdrachtbevestiging die aan de opdrachtgever wordt toegezonden.
  Verzending tussen 2 tot 10 werkdagen
Alpilex Diamond Mfg. BV spant zich in om de gekochte producten zo spoedig mogelijk te leveren. De opdrachtgever dient een leveringstermijn van 2 tot maximaal 14 werkdagen in acht te nemen. In de meeste gevallen maximaal 8 werkdagen in Europa en maximaal 14 werkdagen buiten Europa. Deze leveringstermijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de betaling op de rekening van Alpilex Diamond Mfg. BV.
Voor investeringspakketten dient rekening te worden gehouden met een maximale levertijd van 30 dagen.

Vertraging in de levering(stermijn)

Alpilex Diamond Mfg B.V. tracht de opgelopen vertragingen binnen één werkdag telefonisch, per e-mail of per telefax aan de Klant te melden. Alpilex Diamond Mfg B.V.streeft naar excellentie wat betreft de leveringstijden. Alpilex Diamond Mfg B.V. heeft enkel controle over de tijdige verzending van een pakje. Een vertraging tijdens de levering is altijd een mogelijkheid en valt daarom buiten onze controle. Geen enkel bedrijf ter wereld kan met 100% zekerheid een tijdige levering garanderen. Dit is onmogelijk omdat wij hiervoor moeten vertrouwen op derden, regelgevingen en overheidsbeslissingen waardoor er altijd sprake kan zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van Alpilex Diamond Mfg B.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Een laattijdige levering als dusdanig, geeft de klant bijgevolg geen enkel recht op financiële compensatie of annulering van de bestelling. Wanneer Alpilex Diamond Mfg B.V.niet tijdig kan leveren, zal Alpilex Diamond Mfg B.V.de klant hierover zo snel mogelijk informeren en nieuwe leveringstermijn afspreken die gelet op de omstandigheden redelijk is.

4.3.  Bezorgadres

Internetklant:
Gekochte producten worden geleverd op de plaats die door de klant bij zijn voornemen tot aankoop of bij de aanvaarding van het aanbod wordt vermeld. Bij aflevering van de gekochte goederen kan aan opdrachtgever gevraagd worden een pakbon te ondertekenen. Om fraude te voorkomen raadt Alpilex Diamond Mfg. BV de klant aan zijn adres op te geven dat op zijn creditcard staat of bij de financiële instelling van de klant bekend is.

4.4. Opvolging van verzending

Referentienummer:
Bij verzending van het gekochte product ontvangt de klant per e-mail een verzendreferentienummer, waarmee hij de verzending online kan opvolgen vanaf de afhaling bij Alpilex Diamond Mfg. BV Alpilex Diamond Mfg. BV vraagt ​​de klant om een nauwkeurige opvolging van de verzending en om ervoor te zorgen dat hij zichzelf zal ophalen of een betrouwbaar persoon zal belasten om het gekochte product op te halen.

Controle van de verzonden pakketten:
Alpilex Diamond Mfg. BV raadt haar klanten aan om verzonden pakketten voorafgaand aan de ondertekening van de leveringsbon te controleren op zichtbare gebreken, zoals scheuren en deuken.

4.5. Verpakking van het product

Alle gekochte producten die klaar zijn voor verzending door Alpilex Diamond Mfg. BV worden verpakt in een passende, hoogwaardige doos om het gekochte product te beschermen tijdens de verzending. Deze doos kan perfect gebruikt worden als geschenkverpakking.

4.6. Verzekering van het verzonden product

Risicovrij
Elke verzending door Alpilex Diamond Mfg. BV bij een eerste levering aan een klant in verband met een aankoop is volledig verzekerd (risicovrij). Alpilex Diamond Mfg. BV neemt in dit geval alle verzendrisico's voor haar rekening. Om veiligheidsredenen kan de klant gevraagd worden om een ​​leveringsbon te ondertekenen bij aflevering van de gekochte goederen. Alpilex Diamond Mfg. BV vraagt ​​de klant om de verzending nauwkeurig op te volgen en ervoor te zorgen dat hij het gekochte product zelf zal ophalen of een betrouwbaar persoon zal belasten om het op te halen.
Risico-overdracht Risico's gaan over op de klant zodra het pakket (dat het gekochte product bevat) op het adres van de klant is afgeleverd, zelfs als de leveringsbon niet is ondertekend.

4.7.  Gedeeltelijke levering

Wanneer verschillende delen van de bestelling afzonderlijk worden geleverd (dwz wanneer gekochte producten niet beschikbaar zijn), kan Alpilex Diamond Mfg. BV elke levering als een afzonderlijke levering beschouwen. In dit geval zal de klant gecontacteerd worden door een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV om extra transportkosten te betalen.

4.8.  Gebrek aan afhaling van de levering

Internetclient:
Wanneer de klant het pakket niet op tijd ophaalt, wordt het pakket opnieuw verzonden naar Alpilex Diamond Mfg. BV Alpilex Diamond Mfg. BV zal de klant informeren dat het/de gekochte product(en) tot zijn beschikking blijft/ blijven bij Alpilex Diamond Mfg. BV en zal de klant uitnodigen om het gekochte product binnen 1 maand na terugzending af te halen.
De opdrachtgever is gerechtigd het gekochte product na betaling van de verzendkosten op te halen of na betaling van de retourkosten aan Alpilex Diamond Mfg. BV en de verzendkosten naar het (nieuwe) adres van de opdrachtgever terugzending naar zijn adres te vragen.

Artikel 5. Diamantcertificaten

5.1 Diamantcertificaten

Wanneer het 'Diamond grading report' moet worden vervangen, heeft Alpilex Diamond Mfg. BV het recht om de klant een forfaitair bedrag van 190 € te vragen om de administratieve kosten te dekken.

 

5.2 Gebruikte certificaten

Alpilex Diamond Mfg. BV gebruikt uitsluitend hoogwaardige diamant. U ontvangt een certificaat van een erkend diamantlaboratorium, met een beschrijving van de 4 C's van uw steen. Deze laboratoria zijn uitsluitend GIA, HRD en IGI. Wanneer een klant specifieke voorkeuren heeft op het gebied van certificaten voor aankoop, zal Alpilex Diamond Mfg. BV proberen hieraan te voldoen. Tenzij specifiek vermeld, zal Alpilex Diamond Mfg. BV dit nooit garanderen. Tevens zal de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord gaan met de kwaliteitsbeschrijving van de diamanten zoals vermeld op de geleverde certificaten. Bijgevolg zal Alpilex Diamond Mfg. BV niet ingaan op verdere argumenten in deze.

Artikel 6. Kennelijke Gebreken

6.1.  Schijnbare gebreken

De klanten van Alpilex Diamond Mfg. BV worden verzocht de gekochte producten direct na levering te inspecteren. Reclames over zichtbare gebreken van de producten dienen op straffe van uitsluiting schriftelijk te worden gemeld aan één van de verkooppunten van Alpilex Diamond Mfg. BV -zoals vermeld op de website- binnen een termijn van 15 dagen na levering/ontvangst.

6.2. Terugzendingskosten

De klant kan worden verzocht door een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV om het gekochte product, voorwerp van de claim, opnieuw te verzenden. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

Artikel 7. Recht Op Afstand En Ruil

7.1. Wettelijk recht om afstand te doen

Volgens de Belgische wet betreffende handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "LBC" genoemd) heeft de klant het recht om - zonder motivering en zonder boete - af te zien van de aankoop van het gekochte product binnen 14 dagen na levering van het gekochte product.
Volgens art. 80, §4, 2° LBC de klant heeft geen recht om afstand te doen indien het voorwerp van de aankoop een product is dat speciaal voor de klant wordt aangeboden of vervaardigd volgens zijn eigen specificaties of een duidelijk persoonlijk karakter heeft. Dit omvat diamanten gegraveerd met andere teksten of symbolen die nodig zijn voor certificeringsdoeleinden zoals specifiek aangegeven door de klant.

Bij de meeste aankopen bij Alpilex Diamond Mfg. BV zit er altijd een vertraging tussen betaling en ontvangst. Af en toe is het mogelijk om een ​​diamant die in een van de verkooppunten beschikbaar is, direct te kopen, betalen en mee te nemen. Uiteraard is het retourbeleid van 14 dagen na levering hier niet van toepassing, aangezien de klant de diamant kon beoordelen vóór betaling, aankoop en ontvangst, net als bij elke 'bricks & mortar' winkel.
Om misbruik te voorkomen is het herroepingsrecht (retourbeleid) alleen van toepassing indien het bestelde en gekochte artikel effectief is afgeleverd bij en ontvangen door de klant.

7.2. Voorwaarden herroepingsrecht

Wanneer de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht het geleverde product in originele staat terug te sturen, vergezeld van het originele attest en zijn bankrekeningnummer mee te delen.
De klant is uitgesloten van zijn recht om afstand te doen wanneer het product/de producten en de verpakking niet meer in originele staat, incompleet, beschadigd, geknoeid of garantiezegel is verbroken of het originele certificaat ontbreekt.

De documentatie, de diamantcertificaten, de garantienota's en de verpakking, die deel uitmaakten van de levering, moeten worden geretourneerd.
Voorafgaand aan het gebruik van zijn herroepingsrecht zal de opdrachtgever een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV op de hoogte stellen van de koop af te zien.

Nadat de klant de vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV heeft geïnformeerd dat hij zijn recht van verzaking wil uitoefenen, moet het product binnenkomen in de zetel van Alpilex Diamond Mfg. BV te Pelikaanstraat 78, Room 605, Box 140, 2018 Antwerpen België binnen veertien (14) dagen nadat de laatste dag van het retourbeleid van 14 dagen is bereikt.

7.3. Terugzending van het gekochte product door verzaking

Het product, voorwerp van afstand, moet opnieuw worden verzonden naar de vestigingsplaats van Alpilex Diamond Mfg. BV in Pelikaanstraat 78, Room 2001, Box 140, 2018 Antwerpen België, waar een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV het zal ontvangen.

Alpilex Diamond Mfg. BV zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor de (regeling van de) retourzending, noch tussenkomen in de regeling van de verzekeringsdekking voor eventuele retourzendingen.

Kosten en verzekering van terugzending en kosten die voortvloeien uit een onjuiste toepassing van de douaneprocedures met betrekking tot de wederinvoer (van buiten de Europese Unie) van de aangekochte diamant zijn altijd voor rekening van de klant. Alpilex Diamond Mfg. BV is nimmer aansprakelijk voor schade -diefstal en verlies inbegrepen- van het teruggezonden product/verpakking.

7.4. Controle van opnieuw verzonden pakketten na afstand en/of omruiling

Zodra het object van verzaking is ontvangen bij Alpilex Diamond Mfg. BV zal het worden onderworpen aan kwaliteitscontrole door een van de inspecteurs van Alpilex Diamond Mfg. BV, om te controleren of de staat van het teruggestuurde product en de verpakking aan de eisen voldoet. voorwerp zijn van het recht van verzaking of om geruild te worden.

Bij herverzending zal Alpilex Diamond Mfg. BV de ontvangst van de herverzending per e-mail of fax aan de klant melden.

7.5. Terugbetaling van de prijs

De aankoopprijs (verminderd met de kosten zoals vermeld in 7.3 hierboven) betaald door de klant zal worden terugbetaald door Alpilex Diamond Mfg. BV binnen tien (10) werkdagen na een bevredigende kwaliteitscontrole van het opnieuw verzonden pakket, zoals bepaald in art. 7.5. van deze algemene voorwaarden.

Terugbetaling zal geschieden door overschrijving op de door de opdrachtgever hiervoor opgegeven bankrekening.
Terugbetalingen voor betalingen gedaan met creditcards zullen worden gedaan via terugbetalingen op de oorspronkelijk gebruikte creditcards.

Wanneer het teruggestuurde/geretourneerde product en de verpakking niet voldoen aan de herroepingsvereisten, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. In dit geval blijven de teruggestuurde producten eigendom van de klant en is de klant verplicht het product af te halen binnen twee weken na de dag waarop Alpilex Diamond Mfg. BV haar weigering heeft meegedeeld het product terug te nemen of te ruilen.

Op zijn verzoek kan het product teruggestuurd worden naar de klant na betaling van alle terugzendingskosten en -heffingen (inclusief eventuele kosten als gevolg van onjuiste toepassing van de douaneprocedures met betrekking tot de wederinvoer van het gekochte juweel van buiten de Europese Unie).

Artikel 8. Eigendomsbehoud Clausule

8.1. Overdracht van eigendom

Niettegenstaande de levering zal de eigendomsoverdracht van het gekochte product pas plaatsvinden na betaling van de aankoopprijs, inclusief alle verschuldigde kosten, lasten, belastingen en rente.

8.2. Detailhandel, overdracht, levering, lasten

De klant is niet gerechtigd om het gekochte product te verkopen, over te dragen, opnieuw te leveren of af te leveren, of het gekochte product te belasten met enig personeel of rechten, vóór de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in art.8.1.

Artikel 9. Rechten En Plichten Van Partijen – Aansprakelijkheid

9.1. Gebruik van systemen/verbinding

Alpilex Diamond Mfg. BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door disfunctioneren van de hardware en/of van de softwaresystemen en alle naar deze systemen verwezen apparaten, die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website van Alpilex Diamond Mfg. BV

9.2. Beveiliging en voorzorgsmaatregelen

De opdrachtgever is verplicht Alpilex Diamond Mfg. BV onverwijld op de hoogte te stellen van alle problemen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website van Alpilex Diamond Mfg. BV

9.3. Onbeschikbaarheid van de website(s)

Alpilex Diamond Mfg. BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van haar website.

9.4. Aansprakelijkheid van Alpilex Diamond Mfg. BV  

Alpilex Diamond Mfg. BV ziet af van elke aansprakelijkheid voor schade aan de opdrachtgever of aan derden veroorzaakt door:

 • De onmogelijkheid om de noodzakelijke verbinding tot stand te brengen die door een dienst moet worden geleverd, de onderbreking van deze verbinding, om wat voor reden dan ook, problemen bij het verzenden en ontvangen van diensten, als deze problemen worden veroorzaakt door derden.
 • Vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van diensten door derden, zoals vertragingen in of gebrek aan verzending door communicatieproviders die door de klant zijn gecontracteerd.
 • Vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van diensten door door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Fouten in door derden aan Alpilex Diamond Mfg. BV verstrekte gegevens.
 • Het herhaaldelijk niet beschikbaar zijn van de website(s) van Alpilex Diamond Mfg. BV als gevolg van fouten, weglatingen, tussenkomsten van derden of technische defecten, van welke aard en/of oorsprong dan ook.

Zijn onder meer opgenomen in deze bepaling met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van de website:

 1. Overbelasting van het netwerk van de door de klant gekozen provider;
 2. Afwezigheid of nalatigheid in onderhoud van de onderhoudsdienstverleners van Alpilex Diamond Mfg. BV
 3. Alle gevallen van overmacht. Dwz en op onbeperkte wijze wordt verstaan ​​onder overmacht, oorlog, revolutie, pogingen, rampen, stakingen en alle andere gebeurtenissen buiten de wil en controle van Alpilex Diamond Mfg. BV waardoor Alpilex Diamond Mfg. BV haar verplichtingen niet meer geheel of gedeeltelijk kan nakomen.
 4. Beslissingen en/of verplichtingen opgelegd door Belgische of buitenlandse autoriteiten;
 5. Hypertekstlinks waarop Alpilex Diamond Mfg. BV geen zeggenschap heeft en die toegang geven tot de website;
 6. Onvolledige of foutieve informatie uit derde bronnen;
 7. Fouten en nalatigheid van de opdrachtgever zelf.

9.5. Schade en rente

Alpilex Diamond Mfg. BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een geleverde dienst of product – uit welke hoofde dan ook – voor een bedrag dat hoger is dan het factuurbedrag dat de opdrachtgever voor deze dienst of dit product heeft betaald.

Artikel 10. Intellectuele Eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat intellectuele rechten met betrekking tot de naam, alle verzonden informatie, alle afbeeldingen, alle communicatie of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of op de website de exclusieve eigendom zijn en blijven van Alpilex Diamond Mfg. BV, haar leveranciers of andere houders van rechten.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan ​​octrooien, merkrechten, auteursrechten, ontwerpen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten als technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
Alpilex Diamond Mfg. BV verwijst naar de bepalingen van de algemene voorwaarden (zie art. 1.3., 1ste lid). Producten verkocht onder het merk Alpilex Diamond Mfg. BV zijn beschermd door nationale en internationale wetten (dwz de intellectuele eigendomswetten) en blijven eigendom van Alpilex Diamond Mfg. BV
Het is verboden om de handelsnamen en merken 'Alpilex Diamond Mfg. BV' te gebruiken.
De klant verklaart dat de producten zijn gekocht voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden.
Niets in de Algemene Voorwaarden, noch enige handeling van het kopiëren en/of downloaden van informatie kan worden beschouwd als een gedeeltelijke of volledige overdracht van de intellectuele eigendom van Alpilex Diamond Mfg. BV aan een derde partij of aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Alpilex Diamond Mfg. BV Het is de opdrachtgever toegestaan ​​zijn eigen gegevens of de informatie die zijn exclusieve eigendom is te kopiëren of te downloaden, mits hij enige auteursrecht- of aansprakelijkheidsbeperkingsclausule wijzigt of enige andere bepaling. De opdrachtgever vrijwaart Alpilex Diamond Mfg. BV, en vrijwaart haar tegen elke aanspraak of rechtsvordering van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door overtreding van deze bepaling.

Artikel 11. Persoonlijke Gegevens

Alpilex Diamond Mfg. BV zal persoonsgegevens van klanten behandelen volgens de wettelijke bepalingen inzake privacy, zoals vermeld op haar website.

Artikel 12. Wijzigingen In De Algemene Voorwaarden

12.1. Publicatie van de wijzigingen

In afwijking van art.1.4. van de algemene voorwaarden, kan Alpilex Diamond Mfg. BV de huidige algemene voorwaarden, de prijzen op de website, de productlijn en haar aanbiedingen op elk moment wijzigen en zal deze wijzigingen aan de klant op haar website meedelen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra ze op de website zijn gepubliceerd.

12.2. Aanvaarding van de wijzigingen

Gebruik van de website na publicatie van de wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden betekent de aanvaarding van de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.
De opdrachtgever wordt verzocht de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 13. Algemene Bepalingen

De onmogelijkheid om te voldoen, de nietigheid of de ongeldigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal op geen enkele manier leiden tot de onmogelijkheid om te voldoen, de nietigheid of de ongeldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien de onmogelijkheid om te voldoen, de nietigheid of de ongeldigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zeker is, zal een dergelijke bepaling als niet bestaand worden beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, leidt het niet claimen van een recht of het niet toepassen van een sanctie nimmer tot afstand van welk recht dan ook.

Artikel 14. Beslechting Van Conflicten, Toepasselijk Recht En Jurisdictie

14.1.Beslechting van conflicten

Alpilex Diamond Mfg. BV spant zich in om het haar klanten naar de zin te maken. Indien zich een conflict voordoet met betrekking tot de uitleg en/of de nakoming van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, wordt de klant uitgenodigd om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een vertegenwoordiger van Alpilex Diamond Mfg. BV. Alpilex Diamond Mfg. BV zal zich inspannen om de problemen, de claims en de opmerkingen van de klant op een constructieve manier op te lossen, maar altijd onder verwijzing naar de 'Algemene Voorwaarden'. Bovendien, aangezien we de zakelijke integriteit van ons personeel als ons hoogste goed beschouwen, informeren we dat elke vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, belediging of ongegronde beschuldiging jegens een van Alpilex Diamond Mfg. BV's vertegenwoordigers worden niet getolereerd en hebben direct tot gevolg dat de communicatielijn wordt overgedragen aan ons gespecialiseerde juridische team. In dit verband vestigen wij de aandacht op het feit dat Alpilex Diamond Mfg. BV principieel alle nodige juridische maatregelen zal nemen (inclusief het starten van een gerechtelijke procedure) om zich te beschermen tegen elke vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijke gedrag, overtreding of ongegronde beschuldiging. 

Komen we er samen toch niet uit, dan kun je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste gezicht gegrond is. U kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, e-mail: [email protected]. ”

14.2. Jurisdictie

Wanneer partijen er niet in zijn geslaagd het conflict in der minne op te lossen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Deze rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie van de tenuitvoerlegging of de beëindiging van het contract tussen de partijen. De taal die wordt gebruikt voor juridische geschillen is het Nederlands. Om de communicatie met de wederpartij te vergemakkelijken kan Alpilex Diamond Mfg. BV besluiten - naar eigen inzicht - de Engelse taal te gebruiken, maar dit mag nimmer als een verplichting worden beschouwd.

14.3. Toepasselijk recht:

Alle problemen, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie van de tenuitvoerlegging of de beëindiging van het contract tussen de partijen worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd door het Belgische recht. Er zal geen gevolg worden gegeven aan enige andere rechtskeuze of aan eventuele collisieregels of bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal) die zouden leiden tot de toepassing van een andere wet of in de toepassing van het Weens verdrag inzake internationale verkoop.

14.4 Onafhankelijke consumentenbemiddelingsdiensten

Belgische klant kan geschillen indienen
via  https://consumerombudsman.be/nl

Europese en Belgische klanten kunnen geschillen indienen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Artikel 15. Diverse Bepalingen

Voor alle vragen, claims en opmerkingen met betrekking tot de diensten, de bestellingen, het beheer, de privacykwesties of de algemene voorwaarden van antwerpdiamonds.direct , gelieve contact op te nemen met:
           - e-mail: [email protected]
           - telefoon : +32 (0) 3 233.91.60 (elke dag open van 9u tot 17u)
           - adres: Pelikaanstraat 78, Room 2001, 2018 Antwerpen België, België
  We zullen ons uiterste best doen om uw zaak binnen 7 werkdagen te behandelen.

 

Artikel 16 . Conformiteit en garantie

 

Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze goederen in overeenstemming zijn met de op het moment van uw bestelling geldende wetgeving.
U beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op bij ons gekochte goederen indien deze niet in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke limieten, zorgen wij voor gratis vervanging of reparatie van goederen die een defect vertonen dat onder de wettelijke garantie valt.
U heeft, voor zover mogelijk of redelijk, de keuze tussen vervanging of reparatie. Alleen als vervanging of reparatie buitensporig of onmogelijk is, of onmogelijk binnen een redelijke termijn te leveren, heeft u recht op vermindering of ontbinding van de koopovereenkomst.

Juridische informatie & privacybeleid

1. Juridische informatie

Algemene informatie
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website antwerpdiamonds.direct . Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich (hierna de opdrachtgever) tot het aanvaarden en respecteren van deze algemene voorwaarden & de voorwaarden toegelicht onder 'wettelijke informatie & privacybeleid zoals weergegeven op antwerpdiamonds.direct.
Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Alpilex Diamond Mfg. BV Pelikaanstraat 78, Room 2001, Box 140, 2018 Antwerpen België, België en ingeschreven bij RPR Antwerpen met btw nr 0 433 242 085 en lid van de Antwerpse diamantbeurs.