Premium selectie
Premium selectie
Tot 70% voordeel tov retail
Tot 70% voordeel tov retail
Conflictvrije diamanten
Conflictvrije diamanten
Zorgeloos kopen
Zorgeloos kopen

Privacy Beleid

Privacybeleid Privacybeleid van  antwerpdiamonds.direct


 

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en daarom kunnen voor sommigen bredere normen van toepassing zijn. Om meer te weten te komen over de beschermingscriteria, kunnen gebruikers de sectie toepasselijkheid raadplegen.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Bedrijfsnaam: ALPILEX DIAMOND MFG BVBA

Adres bedrijf: PELIKAANSTRAAT 78 - KAMER 2001 2018 ANTWERPEN, BELGIE.

BTW-nummer: BE 0433 242 085

E-mail eigenaar contact:  [email protected]

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies; Gebruiksgegevens; Voornaam; achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst zijn gecommuniceerd; verschillende soorten gegevens.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust;
de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is verleend;
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.
In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingen van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Als bredere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben gebruikers ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN , en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn service te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillende of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: analyse, tagbeheer, contact met de gebruiker, interactie met livechatplatforms, remarketing en gedragstargeting, beheren van landings- en uitnodigingspagina's, beheren van contacten en verzenden van berichten, interactie met externe sociale netwerken en platforms, betalingen afhandelen, adverteren , Heatmapping en sessieregistratie, Interactie met online enquêteplatforms, Verkeersoptimalisatie en -distributie en Weergave van inhoud van externe platforms.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit type service kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, mogelijk op basis van de interesses van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.

Sommige van de onderstaande diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen de gedragsmatige retargeting-techniek gebruiken, dwz het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten deze Website worden gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de desbetreffende diensten.

Dergelijke diensten bieden meestal de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke tracking. Naast elke opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in de speciale sectie "Hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" in dit document.

Google AdSense (Google LLC)

Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC. Deze dienst maakt gebruik van de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze website en het gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, aangeboden producten en diensten bijhoudt.
Gebruikers kunnen besluiten om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar:  Google-advertentie-instellingen te gaan.

Raadpleeg  het partnerbeleid van Google om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid  –  Opt Out .

Facebook-lookalike doelgroep (Facebook, Inc.)

Facebook Lookalike Audience is een advertentie- en gedragsgerichte service die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens gebruikt die zijn verzameld via Facebook Custom Audience om advertenties weer te geven aan gebruikers met vergelijkbaar gedrag als gebruikers die al in een aangepaste doelgroeplijst staan ​​op basis van hun verleden gebruik van deze website of betrokkenheid bij relevante inhoud in de Facebook-apps en -services.
Op basis van deze Gegevens worden gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers voorgesteld door Facebook Lookalike Audience.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Facebook voor het personaliseren van advertenties door deze  opt-outpagina te bezoeken.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid  –  Opt Out .

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden .

Facebook Analytics voor apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid .

Hotjar-formulieranalyse en conversietrechters (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.

Hotjar houdt rekening met generieke Do Not Track-headers. Dit betekent dat uw browser zijn script kan vertellen om geen van uw gegevens te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle belangrijke browsers. Vind hier de opt-out-informatie van Hotjar  .

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Malta –  Privacybeleid  –  Opt Out .

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

Het bijhouden van conversies voor Facebook-advertenties (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid .

Contact opnemen met de gebruiker


Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, machtigt de gebruiker deze website om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of elk ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam; telefoonnummer.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid .

Betalingen afhandelen

Betalingsverwerkingsdiensten stellen deze website in staat om betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen te verwerken. Om een ​​grotere veiligheid te garanderen, deelt deze website alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de transactie afhandelen.

Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of kennisgevingen over de betaling.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsservice die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Heatmapping en sessieregistratie

Heatmapping-services worden gebruikt om de delen van een pagina weer te geven waar gebruikers het vaakst met de muis bewegen of klikken. Dit geeft aan waar de aandachtspunten zijn. Deze diensten maken het mogelijk om het webverkeer te monitoren en te analyseren en het gebruikersgedrag bij te houden.

Sommige van deze services kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar maken voor visuele weergave.

Hotjar-hittekaarten en -opnamen (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor sessieregistratie en heat mapping die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.

Hotjar respecteert generieke "Do Not Track"-headers. Dit betekent dat de browser zijn script kan vertellen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle belangrijke browsers. Vind hier de opt-out-informatie van Hotjar.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Malta –  Privacybeleid  –  Opt Out .

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Dit type service maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website mogelijk.

De interactie en informatie verkregen via deze Website zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de respectievelijke diensten om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens op deze website niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.

ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis is een service die wordt aangeboden door ShareThis Inc., die een widget weergeeft die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maakt, evenals het delen van de inhoud van deze website.

Afhankelijk van de configuratie kan deze dienst widgets van derden weergeven, zoals de beheerders van sociale netwerken waar interacties worden gedeeld. In dit geval worden ook de derde partijen die de widget leveren op de hoogte gebracht van interacties en Gebruiksgegevens op de pagina's waar deze service is geïnstalleerd.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid .

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid .

Interactie met live chat-platforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met livechatplatforms van derden, om contact op te nemen met en gecontacteerd te worden door deze website-ondersteuningsservice.

Als een van deze services is geïnstalleerd, kan deze browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de service niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden gelogd.

Tawk.to Widget (tawk.to ltd.)

De Tawk.to Widget is een service voor interactie met het Tawk.to live chatplatform aangeboden door tawk.to ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst zijn gecommuniceerd; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VK –  Privacybeleid .

Interactie met online enquêteplatforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met online enquêteplatforms van derden.

Als een van deze services is geïnstalleerd, kan deze browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de service niet actief gebruiken.

Hotjar Poll & Enquête-widgets (Hotjar Ltd.)

De Hotjar Poll & Survey-widgets zijn services die interactie mogelijk maken met het Hotjar-platform van Hotjar Ltd.

Hotjar respecteert generieke "Do Not Track"-headers. Dit betekent dat de browser zijn script kan vertellen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle belangrijke browsers. Vind hier de opt-out-informatie van Hotjar.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens.

Plaats van verwerking: Malta –  Privacybeleid – Opt Out .

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type service maakt het mogelijk om een ​​database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, evenals wanneer de Gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Mailchimp is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Intuit Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid .

Bestemmings- en uitnodigingspagina's beheren

Dit type service helpt bij het bouwen en beheren van landings- en uitnodigingspagina's, dwz pagina's voor het presenteren van een product of dienst, waar u uw contactgegevens, zoals een e-mailadres, kunt toevoegen.

Het beheren van deze pagina's betekent dat deze services de persoonlijke gegevens die via de pagina's zijn verzameld, inclusief gebruiksgegevens, zullen verwerken.

Leadpages (Avenue 81, Inc.)

Leadpages is een beheerservice voor bestemmingspagina's die wordt aangeboden door Avenue 81, Inc., waarmee deze website de e-mailadressen kan verzamelen van gebruikers die geïnteresseerd zijn in de service.

Met Leadpages kan de Eigenaar de reactie van de Gebruiker volgen en analyseren met betrekking tot webverkeer of gedrag met betrekking tot wijzigingen in de structuur, tekst of enig ander onderdeel van de gemaakte bestemmingspagina's.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid.

Remarketing en gedragstargeting

Met dit soort diensten kunnen deze Website en haar partners informatie verstrekken, optimaliseren en reclame aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door gebruiksgegevens bij te houden en door Trackers te gebruiken om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteit beheren.

Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten.

Naast elke opt-out-functie die wordt geboden door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers zich afmelden door de  opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Google Ads-remarketing (Google Inc.)

Google Ads Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht, die de activiteit van deze website verbindt met het advertentienetwerk van Google Ads en de DoubleClick-cookie.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor het personaliseren van advertenties door naar de  advertentie-instellingen van Google te gaan.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden .

Facebook aangepaste doelgroep (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een remarketing- en gedragsgerichte service die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt geopend, die de activiteit van deze website verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Facebook voor het personaliseren van advertenties door deze  opt-outpagina te bezoeken.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; e-mailadres.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden .

Facebook-remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die de activiteit van deze website verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden .

Remarketing met Google Analytics (Google Inc.)

Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht, die de trackingactiviteit van Google Analytics en zijn cookies verbindt met het advertentienetwerk van Google Ads en de Doubleclick-cookie.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden.

Tagbeheer

Dit type service helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deze Website op een gecentraliseerde manier te beheren.

Dit heeft tot gevolg dat de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten stromen, wat mogelijk kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een service voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid .

Verkeersoptimalisatie en -distributie

Met dit type service kan deze website hun inhoud verspreiden via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.

Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker te filteren.

Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een service voor het optimaliseren en distribueren van verkeer die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze website filtert, dat wil zeggen de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze website kunnen worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten –  Privacybeleid .

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast elke opt-out-functie die wordt geboden door een van de services die in dit document worden vermeld, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte van het Cookiebeleid.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op bredere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar informeren welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken . Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.  Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.

 • Toegang tot hun gegevens.  Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of de gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

 • Controleer en zoek rectificatie.  Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren.

 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan.

 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.

 • Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Toepasbaarheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document alle Gebruikers betreffen, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan bredere beschermingsnormen.

Dergelijke bredere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar gevestigd binnen de EU;

 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en die verband houden met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan dergelijke Gebruikers;

 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat om het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU te volgen.


Cookie beleid

Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische actie

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Website of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties mogelijk verplicht is om persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) en voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden afgehandeld

Deze website ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar zo nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Definities en juridische verwijzingen


Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's,en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. Tenzij anders vermeld, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Onderhoud

De service die door deze Website wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn Trackers die bestaan ​​uit kleine gegevenssets die zijn opgeslagen in de browser van de Gebruiker.

Volger

Tracker geeft elke technologie aan - bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het volgen van Gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 12 augustus 2021

iubenda  host deze inhoud en verzamelt alleen  de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk  zijn om te worden verstrekt.